Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir               Ceza sorumluluğunun şahsiliği             Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.             (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.             Kast             Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun
View Full Article…

Ceza Kanunun Uygulama alanı

Kanunun Uygulama Alanı               Zaman bakımından uygulama             Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri
View Full Article…

Türk Ceza Kanunu Temel ilkeler ve tanımlar

Temel İlkeler ve Tanımlar             Ceza Kanununun amacı             Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.             Suçta ve
View Full Article…

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

TÜRK CEZA KANUNU  (TCK)             Kanun Numarası           : 5237            Kabul Tarihi                  : 26/9/2004            Yayımlandığı Resmi Gazete  :           Tarih : 12/10/2004  Sayı :25611             Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 43    Sitemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tam metnini yayınlamaya gerek duymuyoruz. Sitemizde yeni Türk Ceza kanunu çeşitli başlıklar ve
View Full Article…