765 sayılı eski Türk Ceza Yasası

2004 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile yürürlükten kalkan (mülga) 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanunu metinlerinin karşılaştırması için ilgili eski yasa linki aşağıdadır. Dileyenler her iki kanunun mukayesesini aşağıdaki linkleri takip ederek yapabilir. 765 sayılı eski kanun : Türk Ceza Kanun 765 Önemli not: 5237 sayılı yeni yasa
View Full Article…