Genel Tehlike Yaratan Suçlar

           Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması             Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;             a) Yangın çıkaran,             b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,            c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
View Full Article…

Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Tedbirleri               Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma             Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;             a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum
View Full Article…