Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler               Kanunun hükmü ve amirin emri             Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.             (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.             (3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine
View Full Article…

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir               Ceza sorumluluğunun şahsiliği             Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.             (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.             Kast             Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun
View Full Article…