Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi               Cezanın belirlenmesi             MADDE 61. – (1) Hakim, somut olayda;             a) Suçun işleniş biçimini,             b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,             c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,             d) Suçun konusunun önem ve değerini,             e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,             f) Failin kast veya taksire
View Full Article…