Aile Düzenine Karşı Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören             Madde 230- (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.             (3) Gerçek kimliğini saklamak
View Full Article…