Genel Tehlike Yaratan Suçlar

           Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması             Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;             a) Yangın çıkaran,             b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,            c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
View Full Article…