Göçmen Kaçakçılığı ve Insan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı             Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;             a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,             b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,             Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para
View Full Article…