Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir               Ceza sorumluluğunun şahsiliği             Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.             (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.             Kast             Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun
View Full Article…