Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma             Madde 235- (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere ve yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (1)             (2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:             a) Hileli davranışlarla;             1.
View Full Article…