Türk Ceza Kanunda Cezalar

Cezalar             Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.             Hapis cezaları             Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır:             a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.             b) Müebbet hapis cezası.             c) Süreli hapis cezası.             Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası             Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis
View Full Article…