Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

           Haberleşmenin gizliliğini ihlal             Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.             (2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse,
View Full Article…

Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme             Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.             Nitelikli haller             Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;             a) Tasarlayarak,             b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,             c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,            
View Full Article…