Soykırım ve Insanlığa Karşı Suçlar

Soykırım             Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:             a) Kasten öldürme.             b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.             c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak
View Full Article…