Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar             Kasten yaralama             Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.            (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde
View Full Article…

Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme             Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.             Nitelikli haller             Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;             a) Tasarlayarak,             b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,             c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,            
View Full Article…

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir               Ceza sorumluluğunun şahsiliği             Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.             (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.             Kast             Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun
View Full Article…