Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

           Zehirli madde katma             Madde 185- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.             (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen
View Full Article…

Çevreye Karşı Suçlar

          Çevrenin kasten kirletilmesi             Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.            (2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar
View Full Article…

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

           Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması             Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;             a) Yangın çıkaran,             b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,            c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
View Full Article…