Göçmen Kaçakçılığı ve Insan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı             Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;             a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,             b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,             Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para
View Full Article…

Soykırım ve Insanlığa Karşı Suçlar

Soykırım             Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:             a) Kasten öldürme.             b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.             c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak
View Full Article…