TCK Yürürlük maddesi

DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler             Yürürlük             MADDE 344– (1) Bu Kanunun;             a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,             b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,             c) Diğer hükümleri
View Full Article…

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Dava ve Cezanın Düşürülmesi               Sanığın veya hükümlünün ölümü             Madde 64- (1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. (2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama
View Full Article…