Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Tedbirleri               Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma             Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;             a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum
View Full Article…

Türk Ceza Kanunda Cezalar

Cezalar             Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.             Hapis cezaları             Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır:             a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.             b) Müebbet hapis cezası.             c) Süreli hapis cezası.             Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası             Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis
View Full Article…