TCK Yürürlük maddesi

DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler             Yürürlük             MADDE 344– (1) Bu Kanunun;             a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,             b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,             c) Diğer hükümleri
View Full Article…