İşkence

            Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (2) Suçun;

            a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

            b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

            İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

            (5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

 

            Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

            Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;

            a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

            b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

            c) Yüzünde sabit ize,

            d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

           e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

            Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.

            (2) İşkence fiilleri, mağdurun;

            a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

            b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

            c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

            d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

            e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

            Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

            (3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

            Eziyet

            Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

            a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

            b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Konu Bilgisi : İşkence ve Eziyet
  1. İşkence ve Eziyet ile ilgili Yargıtay kararları araması yap
  2. Hukuk Haberleri içerisinde ara
  3. Hukuki Net sitesinde bul

  4. No Comments yet, be the first to reply

    Bir cevap yazın